Foto Pascal Kemps

De passie van Pascal Kemps

Procesoptimalisatie. Is dat een continu proces van kleine stapjes nemen, het nastreven van al (hopelijk game changing) innovatie of een bedrijfstransformatie? En hoe vermijd je dat je jezelf “uit de markt optimaliseert” door de klant uit het oog te verliezen, je concurrentie te onderschatten of de kosten niet onder controle te houden?

De aanpak van Pascal

Procesoptimalisatie gericht op het genereren processen van scratch af aan is de rode draad doorheen de 25-jarige carrière van Pascal. Hij werkte aan honderden uiteenlopende projecten vanuit verschillende rollen, maar meestal als projectleider. Van operationele tot technische projecten en van marketing- tot verbetertrajecten.

Dit brengt Pascal mee

Voor de resultaten behaald tijdens door hem geleide verbeterprojecten ontving Pascal brede erkenning, zowel bij zijn voormalige werkgever DHL (Lean 6 Sigma Global CEO Award) als in publicaties (Value First, Then Price, Hinterhuber, 2022).

Soms heeft het echter weinig zin om te streven naar een verhoogde efficiency van een bestaand proces. Innovatie en soms zelfs transformatie zijn dan aan de orde.
Ook in dit vakgebied kan Pascal stevige adelbrieven voorleggen:

  • 2x Global CEO award voor most innovative customer project bij DHL (Electric Vehicle Battery logistics en Maintenance on Demand vehicle logistics)
  • De prestigieuze Global SAMA Award (Successful implementation of value innovation within the supply chain)

Een prominente plaats in een referentieboek rond innovatie over organisatiegrenzen heen (The Co Creation Edge, Gouillart, 2016)