Snel verbeteren met dagstarts

In eerdere berichten spraken we over het verbeteren van processen en welke tools daarbij gebruikt kunnen worden.

In ieder proces is het essentieel om te weten waar je op een bepaald moment staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar kunt komen. Een belangrijk hulpmiddel dat al door veel organisaties wordt gebruikt, is de dagelijkse bijeenkomst, ook wel bekend als de dagstart.

Een dagstart is een regelmatige routine waarbij een team samenkomt om de dag te plannen, prioriteiten te stellen en zaken af te stemmen. Het biedt de gelegenheid om leerpunten te delen en knelpunten te identificeren. Vooral wanneer een dagstart wordt gecombineerd een Short Interval Control (SIC) structuur, kan dit ervoor zorgen dat het team en individuele teamleden gericht en zelfstandig kunnen werken, productief zijn, maar ook snelle verbeteringen kunnen implementeren.

De structuur van Short Interval Control omvat:

  • Terugblik op het voorgaande interval (shift/dagdeel/…); wat hebben we gedaan en geleerd, wat kan er beter en welke knelpunten zijn er die we zelf niet kunnen oplossen.
  • Waar staan we nu, wat moet er gedaan worden en hoe gaan we de geleerde lessen toepassen.
  • Prioriteiten stellen: wie doet wat en hoe zorgen we er als team voor dat alle taken aan het einde van het interval zijn voltooid.
  • Uitvoeren: met de gemaakte afspraken kan iedere medewerker zelfstandig aan de slag en weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Dit geldt ook voor de leidinggevende, aangezien deze ook de leerervaringen en knelpunten heeft meegekregen en daarmee het gedelegeerde huiswerk heeft om dieperliggende barrières weg te nemen of structurele grotere verbeteringen door te voeren.

Belangrijk is dat het team alleen bespreekt wat binnen de eigen invloedssfeer ligt. Als een probleem niet direct kan worden opgelost, wordt het genoteerd en wordt een actie gedelegeerd. Door regelmatig feedback te geven over “gedelegeerde topics” betreffende voortgang en oplossingsrichting, blijft het team betrokken en gemotiveerd om bij te blijven dragen en mee te denken.

Hoewel dagstarts vaak worden geassocieerd met operationele omgevingen, zijn ze van toepassing op de gehele organisatie en op iedere omgeving. Het is belangrijk dat alle afdelingen en teams deelnemen aan deze werkwijze, zodat iedereen kan bijdragen aan een cultuur van continue verbetering, snel oplossen van knelpunten en samenwerking tussen de teams.

Een combinatie van dagstart met SIC is daarmee een uitstekend middel om samen met het team processen, systemen of de organisatie te verbeteren en knelpunten snel weg te nemen. Een team weet vaak uitstekend wat er moet gebeuren om eigen prestaties te verbeteren.

Als je meer wilt weten of gedachten wilt uitwisselen over dagstarts of het invoeren van ShortIntervalControl, stuur ons dan een bericht en we komen graag bij je langs voor een kopje koffie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan